Önceki Sayfaya Geri dön

Genel İşlem Şartlarında yer alması gereken içerikler (tavsiye):
 -Yapılan sözleşmelere göre içerilik değişebilir (serbestlik);

Genel olarak asgari uygulamalar:
 • Uygulanacak hukukun belirlenmesi
 • İhtilaf durumunda Yetkili Mahkemenin belirlenmesi
 • Mülkiyetin saklı tutulması
 • Teslim süresi ve gecikmeler
 • Ödeme şartları
 • Satılan malların kusurlu ve hatalı (ayıplı) olmasında izlenecek yolun belirlenmesi
 • Tazminatın belirlenmesi
  (HER ZAMAN EK SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILABİLİR)
   

  İhtilaf durumunda Yetkili Mahkemenin belirlenmesi
  -Türkiye`deki mahkemelerin yetkili kılınması:

  Genel olarak asgari uygulamalar:
 • seyahat masrafları olmaması
 • kendi ülke hukuku güven ve bilgi sahipliği
 • hızlı işlem düşüncesi
 • cazip ücret ve yargı giderleri (Borçlunun yerleşik olduğu ülke mahkemesinin seçimi avantaj sağlar)

   

  Risk azaltma yöntemleri
  -Uluslararası ticarette alacakları güvence altına alma yöntemleri:

  Genel olarak asgari uygulamalar:
 • Yazılı sözleşmelerin sağlıklı hazırlanması
 • Peşin ödeme şartları
 • Mülkiyeti saklı tutma
 • Satış bedellerini teminat altına alma (teminat vermek üzere temlik)
 • Kefalet (örneğin hissedarların veya üçüncü kişilerin kefilliği)
 • Müşteri firma hakkında bilgi toplama ve değerlendirme
 • Sigorta
  “Satın alma veya Distribütörlük sözleşmeleri ayrı ayrı hukukçu denetiminden geçirilmelidir.” 
 •