Önceki Sayfaya Geri dön

            Hukuk bürolarında hukuki işlemlerinizin yürütülmesi adına vekalet verme zorunluluğunuz vardır. Tarafımızdan edinilecek avukat bilgileri ile herhangi bir noter bürosuna gidilerek GENEL VEKALETNAME çıkartabilirsiniz. Şirket adına vekalet verilecekse eğer, şirket yetkilisi imza sirküleriyle birlikte yanında kaşe bulundurmak zorundadır. Verilen yetkiler arasında "SULH, İBRA, DAVADAN, TEMYİZDEN, KARAR DÜZELTMEDEN VE DİĞER KANUN YOLLARINDAN FERAGAT ETMEK, DAVAYI KABUL ETMEK, HAKİMİN REDDİ TALEBİNDE BULUNMAK, DAVAYI KISMEN VEYA TAMAMEN ISLAH ETMEK, YEMİN TEKLİFİNDE BULUNMAK, YEMİN TEKLİFİNİ KABUL, İADE VEYA REDDETMEK, HACZİN KALDIRILMASINI TALEP ETMEK, TAHKİM VEYA HAKEM SÖZLEŞMESİ YAPMAK, SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLU İLE YENİDEN YAPILANDIRILMASI TEKLİFİNDE BULUNMAK VE BU TEKLİFLERİ KABUL VEYA REDDETMEK, ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARINA BAŞVURMAK VE BU ÇÖZÜM YOLLARINA BAŞVURULMASI TEKLİFİNİ KABUL VEYA REDDETMEK, YARGILAMANIN İADESİ YOLUNA GİTMEK, HAKİMLERİN FİİLLERİ SEBEBİYLE DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMAK, SÖZLEŞME- İHTARNAME, İHBARNAME VE PROTESTO DÜZENLEMEK VE KEŞİDE ETMEK, SÖZLEŞME FESİHNAMESİ DÜZENLEMEK VE GÖNDERMEK, MAL BEYANINDA BULUNMAK, SABIKA KAYDI ÇIKARMAK, SABIKA KAYDININ SİLİNMESİ İŞLEMLERİNİ YAPMAK, İCRADA ADINA PEY SÜRMEK, AHZ-U KABZ, ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNMAK, BAŞKA AVUKATLARI TEVKİL, TEŞRİK VE AZLETMEK" yetkileri bulunmalıdır. Zira yapılacak diğer hukuki işlemlerde yeniden vekalet talep edilmesi gerekir.
           
 

HUKUK BÜROMUZU ARAYARAK DAHA DETAYLI BİLGİ EDİNEBİLİR,
AVUKAT BİLGİLERİNİN TARAFINIZA İLETİLMESİNİ SAĞLAYABİLİRSİNİZ.